Rekrutacja do pracy – Tigura

Relokacja do pracy – potrzeba czy szansa?

Rynek pracy specjalistów w Polsce zmienia się dynamicznie. Jeszcze kilkanaście lat temu świetni specjaliści emigrowali za granicę w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy, dziś rynek pracownika pokazuje, że to praca szuka człowieka. Jak w takich warunkach wygląda mobilność zawodowa Polaków?

Wiele organizacji zdaje sobie obecnie sprawę, że w dobie niedoboru wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników prowadzenie rekrutacji w obrębie jednego miasta czy regionu nie jest skuteczne. Dobrych specjalistów jest za mało, aby obsadzić wszystkie wolne etaty. Coraz częściej sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest poszukiwanie pracowników w innych, nawet bardzo odległych od miejsca pracy, rejonach kraju. Pracodawcy wiedzą, że w takich przypadkach muszą zaoferować pracownikom dużo więcej niż tylko atrakcyjne wynagrodzenie, aby zachęcić ich do relokacji i poważnej zmiany swojego życia zawodowego i rodzinnego.

Po co ta relokacja?

Relokacje to pomysł na pozyskiwanie pracowników z innych regionów Polski lub Europy. W dobie rynku pracownika, kiedy spływ CV na ogłoszenie na wolne stanowisko pracy jest często zerowy, pomysł na znalezienie odpowiedniej osoby w innym rejonie i zachęcenie jej do przeprowadzki jest świetnym podejściem. Z drugiej strony również kandydaci zdają sobie sprawę, że ich chęć do relokacji zostanie przez pracodawcę doceniona i wynagrodzona, przez co coraz częściej się na nią decydują.

Najważniejszymi czynnikami, które skłaniają pracowników do relokacji są obecnie kwestie finansowe – wyższa pensja, ciekawe projekty czy możliwość pracy dla dobrych pracodawców przy interesujących lub innowacyjnych rozwiązaniach, a także możliwość awansu lub pracy na wyższym stanowisku.

Do czynników najbardziej zniechęcających do relokacji należą kwestie rodzinne, czyli konieczność reorganizacji życia kilku osób, znalezienia nowej pracy przez małżonka oraz szkół czy przedszkoli dla dzieci, w innym przypadku relokacja oznacza dłuższą rozłąkę z rodziną. Również kredyty hipoteczne są pewnym hamulcem przed przeprowadzką.

Kto najchętniej się relokuje?

Z naszych doświadczeń w rekrutacjach z relokacją wynika, że jest kilka czynników, które determinują większą mobilność pracowników:

  • Wiek – dużo częściej udaje nam się doprowadzić do skutecznych relokacji osoby w młodym wieku lub takie, które nie mają zobowiązań rodzinnych i przywiązania do jednego miejsca zamieszkania. W przypadku osób posiadających małżonków i dzieci przeprowadzka jednego z rodziców pociąga za sobą rewolucję w życiu całej rodziny. Nie znaczy to jednak, że tego typu przypadki się nie zdarzają.
  • Specjaliści, których zawody zakładają częste wyjazdy – pracownicy, takich zawodów jak automatyk czy kierownik budowy zdają sobie sprawę, że ich praca wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi, które niejednokrotnie stanowią 70-90% czasu ich pracy. Z tej perspektywy miejsce zamieszkania/pracy w Polsce nie jest tak istotne i na pierwszy plan wysuwają się inne czynniki, takie jak finanse. Tego typu specjaliści chętnie się przeprowadzają wiedząc, że za tę samą pracę gdzie indziej, zarobią dużo więcej.
  • Managerowie i dyrektorzy – ta grupa zawodowa relokuje się z zupełnie innych powodów. Najczęściej ich przeprowadzka wiąże się z awansem lub zmianą pracy na wyższe, dużo bardziej prestiżowe stanowisko. Relokacja do centralnej siedziby firmy czy to w Polsce czy poza granicami kraju to jeden z wymogów podjęcia takiej pracy.

Oferty relokacyjne firm

Aby zachęcić kandydatów do zmiany pracy połączonej z przeprowadzką firmy wprowadzają szereg benefitów i udogodnień. Takie rozwiązania to nie tylko forma finansowej rekompensaty, ale również pomoc pod względem organizacyjnym, do minimum ograniczająca trudności relokacji. Jakie dodatki relokacyjne dostępne są obecnie dla nowych pracowników?

  • Najsilniej do zmiany pracy motywują kandydatów dodatki finansowe. Standardową praktyką w takich przypadkach jest jednorazowy dodatek do pierwszej pensji mający pomóc na starcie. Wysokość tego dodatku to często po prostu „druga pensja” w pierwszym miesiącu pracy. Alternatywą dla tej opcji jest dodatek finansowy wypłacany „w ratach” przez kilka pierwszych miesięcy pracy.
  • Drugim najbardziej popularnym rozwiązaniem jest pomoc w znalezieniu mieszkania. Jest to pozafinansowa forma wsparcia, która jednak bardzo pomaga w sprawnym procesie przeprowadzki.
  • Inne niefinansowe dodatki relokacyjne to również wsparcie małżonka w znalezieniu pracy oraz znalezienie odpowiednich przedszkoli i szkół dla dzieci pracownika.
  • Wracając jednak do finansowych form wsparcia, relokujący się kandydaci mogą liczyć także na uczestniczenie pracodawcy w kosztach wynajmu mieszkania, opłacenie hotelu w przypadku takiej formy zakwaterowania, czy wyższej podstawowej pensji dla kandydatów, którzy dla pracy się przeprowadzą. Również finansowanie samej przeprowadzki zyskuje coraz bardziej na popularności.

Komu zależy na relokacji pracowników?

Oczywista odpowiedź na to pytanie to, że najbardziej zależy firmom, czyli samym pracodawcom. Nie jest tak jednak zawsze. Ostatnio coraz bardziej popularne są inicjatywy całych regionów czy miast, które zachęcają do zamieszkania na ich terenie oraz kooperacje lub zrzeszenia firm, które razem promują region widząc szansę we współpracy.

Relokacja do pracy, zmiana pracy z przeprowadzką

 

https://livemorepomerania.com/

Jednym z przykładów tego typu działań jest projekt Live more. Pomerania, który ma na celu dzielenie się z innymi regionami Polski i Europy tym co w województwie pomorskim najlepsze. Jego pomysłodawcy wierzą, że Pomorze to świetne miejsce do pracy, życia i rozwoju i chcą pokazywać możliwości związane z tym regionem. Jedną z form pokazywania tych możliwości jest film zachęcający do przeniesienia się na Pomorze, w którym najwięksi pracodawcy regionu pokazują jak działa work-life balance w ich firmach.  Województwo lubuskie również cieszy się inicjatywą, która bardzo mocno promuje ten region. Jak mówi Łukasz Rut Kierownik działu OPZL Nowa Sól „To naprawdę wyjątkowa inicjatywa. Nie znam takiej drugiej, w której kilku przedsiębiorców postanowiłoby solidarnie zrealizować wspólny projekt promocyjny. I to nie byle jaki. Bo skierowany jednocześnie do swoich pracowników, mieszkańców regionu, ale i Polaków mieszkających poza granicami kraju.”

Relokacja do pracy, zmiana pracy z przeprowadzką

 

https://nowapraca.info/

Gdzie się relokujemy?

Trendy pod względem kierunków relokacji kształtują się w Polsce od kilku lat podobnie. Najbardziej atrakcyjne dla Kandydatów są duże miasta takie jak Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków czy Trójmiasto. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie duże miasta są w stanie zaoferować najwięcej czy to pod względem rozwoju zawodowego, czy dostępu do kultury i rozrywki czy możliwości spędzania czasu wolnego.

Do dużych ośrodków miejskich migrują zarówno specjaliści, którym ciężko znaleźć pracę w mniejszych miejscowościach, jak i Ci którzy na brak ofert „u siebie” nie narzekają, ale liczą na większe perspektywy rozwoju i lepsze warunki finansowe.

W ostatnim czasie bardzo ważna dla specjalistów jest też jakość ich życia, na co duży wpływ ma również środowisko. Smogowa mapa Polski pokazuje obszary, gdzie problem z zanieczyszczeniem powietrza jest palący. Dla Polaków jakość powietrza, którym oddychają staje się jednym z priorytetów przy wyborze nowego miejsca pracy i zamieszkania.

Relokacja do pracy, zmiana pracy z przeprowadzką

https://airly.eu/map/pl/

Patrząc na relokację z drugiej strony, należy również sprawdzić, które regiony Polski mają największą ilość ofert pracy, czyli gdzie zapotrzebowanie na specjalistów różnych branż jest największe.

 

Relokacja do pracy, zmiana pracy z przeprowadzką

http://media.pracuj.pl/

Według raportu Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018 opublikowanego przez Pracuj.pl w drugim kwartale 2018 roku najwięcej ofert pracy opublikowano w województwie mazowieckim. 24% z wszystkich ogłoszeń na tym portalu pochodziło właśnie z tego województwa. Na drugim miejscu już z dużo niższym odsetkiem w ogóle ogłoszeń uplasowało się województwo dolnośląskie (10%) oraz małopolskie (10%).

Relokacja dla pracowników jest zarówno szansą rozwoju jak i okazją do zmiany życia prywatnego. Wiąże się z nią jednak wiele wyzwań i trudności. Dla firm kandydaci z relokacji są bardzo cenni, zwłaszcza kiedy relokacja jest jedynym sposobem na zakończenie rekrutacji z sukcesem.