Umawianie kandydatów na rozmowy rekrutacyjne

Dlaczego dobrze, żeby agencja rekrutacyjna umawiała spotkania kwalifikacyjne z kandydatem?

Pytanie o to, w którym momencie procesu rekrutacyjnego konsultanci agencji powinni przekazać kontakt z kandydatem w całości klientowi jest zadawane zdecydowanie zbyt rzadko. Jakie są zalety uczestniczenia ogniwa pośredniego – którym jest agencja, w kontaktach pracodawca-kandydat do samego końca procesu? Dlaczego warto jest wykorzystać potencjał partnera zewnętrznego w rekrutacji na swoją korzyść na każdym etapie – od pierwszego kontaktu, aż do zatrudnienia nowego pracownika? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

1. Relacja!

Największą zaletą wsparcia agencji w kontakcie z kandydatem już po przesłaniu CV i rekomendacji do klienta jest nawiązana już pozytywna relacja na linii rekruter agencji – kandydat. W momencie, w którym pracodawca otrzymuje od agencji dokumenty kandydata, rekruter zewnętrzny jest już po co najmniej kilku rozmowach, a nierzadko również po spotkaniach z kandydatem. Sprawia to, że stosunek jaki łączy te dwie osoby jest bardziej swobodny i serdeczny. Buduje to atmosferę komfortu oraz autentyczności. Dobrze jest więc, aby do momentu osobistego spotkania kandydata z pracodawcą – osobą kontaktową, był rekruter agencji. Także na kolejnych etapach, konsultanci agencji jako instytucja pośrednicząca, mogą być swego rodzaju mediatorem czy buforem normującym emocje oraz dyplomatycznie prowadzącym np. negocjacje finansowe – tak aby efekt był zadowalający dla obu stron.

2. Ręka na pulsie

Po to współpracujemy z agencję rekrutacyjną, aby oszczędzić czas i dotrzeć z ofertą do najlepszych kandydatów. Dlatego oddajmy swojej agencji odpowiedzialność za dotrzymywanie terminów, przypominanie i motywowanie. HR wewnętrzny ma zwykle dużo więcej obowiązków oprócz samych rekrutacji. Rekruterzy agencji natomiast w głównej mierze skupiają się na znalezieniu oraz doprowadzeniu do zatrudnienia najlepszych kandydatów. Pozwala to im zawsze trzymać rękę na pulsie oraz czuwać nad całym procesem. Takie działania oferowane przez zewnętrznego partnera rekrutacyjnego powinny być postrzegane jako pożądana usługa towarzysząca samej rekrutacji. Pamiętajmy, że najbardziej wartościowe agencje rekrutacyjne to te, które nie są tylko generatorem CV, ale pełnią funkcję doradczą i prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób kompetentny oraz kompleksowy.

3. Nie stracę twarzy

Każdy z naszych rekruterów nieraz spotkał się z sytuacją, w której jedna ze stron (pracodawca lub kandydat) prosiła o podpytanie/wybadanie/sprawdzenie lub „doradzenie w zaufaniu” w jakimś temacie. Agencja rekrutacyjna – jako instytucja zewnętrzna, ma bardzo wygodną rolę do prowadzenia i procesowania wszystkich tzw. delikatnych tematów, których nie chcemy lub nie możemy poruszyć wprost z przyszłym przełożonym lub pracownikiem. Dlatego agencje zawsze powinny służyć radą oraz w dyplomatyczny sposób komunikować kwestie, które w innych warunkach mogłyby okazać się problematyczne. Często dzięki takiemu podejściu, kandydat, który po samym CV zostałby odrzucony, świetnie prezentuje się na rozmowie i zostaje zatrudniony. Z drugiej strony, firma przechodząca np. kryzys wizerunkowy lub zmagająca się z nieprawdziwym hejtem w Internecie ma swojego ambasadora, który uczciwie, ale z pozycji obserwatora może mówić o niej na rynku pracy. Dlatego rekruter zewnętrzny powinien być obecny na każdym etapie procesu rekrutacyjnego, nawet po przekazaniu firmie kontaktu do kandydata.